dörddəfəli

dörddəfəli
sif. Dörd dəfə təkrar edən.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dörddəqiqəlik — sif. Dörd dəqiqə davam edən, sürən. Dörddəqiqəlik istirahət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rüb’ — ə. dörddə bir. Rüb’i məskun E. qədim coğrafiyaşünasların fikrincə, Yer kürəsinin insan yaşayan dörddə bir hissəsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çərək — is. <fars. çəhar yek – dörddə bir> 1. Arşının dörddə birinə bərabər uzunluq ölçüsü (17,75 sm). Təndirlə üzbəüz divarın içində beş çərək enində üç arşın hündürlüyü olan suaxan görmək olardı. H. S.. Nə məhəbbət, nə sədaqət tərəzidə çəkilməz;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rüb — is. <ər.> 1. Dörddə bir; ilin dörddə bir hissəsi; üçaylıq, kvartal. Üçüncü rübü tamamlayan bu ay sənaye müəssisəsində ilin axırına necə çıxacağını çox aydın göstərə bilər. Ə. S.. 2. Bir saatın dörddə bir hissəsinə (15 dəqiqəyə) bərabər vaxt …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çərək — f. 1) dörddə bir; 2) batmanın dörddə biri f. yara (qılınc və s. yarası) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dörd — miqd. s. 1. Üçdən sonra gələn və 4 rəqəmi ilə işarə olunan say və miqdar. İki dəfə iki – dörd. Dörd yaş. 2. Beşballı sistemdə şagirdin, tələbənin müvəffəqiyyətini göstərən və «yaxşı» ifadə edən nömrə. Dərslərdən 4 almaq. ◊ Dörd bir tərəf – dövrə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çərəkə — f. 1) dörddə bir; 2) Quranın kiçik surələrindən tərtib olunmuş və mollaxanada əlifba kitabını əvəz edən kitabça …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • acıtmaq — 1. f. 1. Acı etmək, acılaşdırmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar. 2. Turşutmaq, qıcqırtmaq. Xəmiri acıtmaq. 2. f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Sözüm onu acıtdı. – Acıtdı məni acı sözün, tünd nigahın. F.. Yalnız Mahmudu acıdan bu idi ki, . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beş — 1. say. Dörddən sonra gələn ədəd – 5. Beş altı, beş on – az, cüzi, əhəmiyyətsiz miqdarda, bir neçə. Cibimdə beş altı qəpik pulum var. İclasa beş on adam gəlmişdi. – <Kərim baba> odun gətirməyə getsə, görərsən beş on çırpını arxasına alır və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxbucaqlı — sif. Çoxlu bucağı olan. Çoxbucaqlı məqbərə. // is. Dörddən artıq bucağı olan həndəsi fiqur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”